Công trình dự án

Công trình dự án

Dự án chung cư Eco City

Dự án Eco City

Năm thực hiện:
Tháng 7/2017
Diện tích:
22.400m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Xuân Mai Thanh Hóa

Dự án chung cư Xuân Mai Thanh Hóa

Năm thực hiện:
Quý IV/2019
Diện tích:
15.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Xuân Mai Complex

Dự án Xuân Mai Complex

Năm thực hiện:
2018
Diện tích:
43.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Golden Land Building

Dự án Golden Land Building

Năm thực hiện:
2014
Diện tích:
10.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Athena Complex

Chung cư Athena Complex

Năm thực hiện:
Diện tích:
14.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Rose - Town

Dự án Rose – Town

Năm thực hiện:
2019
Diện tích:
20.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Chung cư VOV Mễ Trì Plaza

Chung cư VOV Mễ Trì Plaza

Năm thực hiện:
2017
Diện tích:
10.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án X2 Đại Kim

Dự án X2 Đại Kim

Năm thực hiện:
Đang thi công
Diện tích:
59.500m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Capital Garden

Dự án Capital – Garden

Năm thực hiện:
Quý IV/2013
Diện tích:
22.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp