Tuyển dụng

July 25, 2017

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh:

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh: 1. Số lượng: 5 người – làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật. […]